Covid 19 i co dalej?

 

   Stopniowo przyzwyczajamy się do życia w warunkach zagrożenia virusem Covid 19

Wszyscy chętnie zagralibyśmy w turnieju ale póki co warunki na to jeszcze nie pozwalają.

Planujemy rozpoczęcie rozgrywek turniejowych w naszym stowarzyszeniu od września br w hotelu Beskidy Park -właściciel hotelu potwierdził mozliwośc kontynuacji naszych rozgrywek w tym obiekcie.

W br upływa kadencja obecnych organów statutowych naszego Stowarzyszenia tj.Zarządu i Komisji Rewizyjnej na mocy stosownych przepisów jest ona przdłużona do IX 2021 stosowny fragment opinii prawnej poniżej:

 

Zgodnie z treścią art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857:

1. Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe.

2. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń

 

Z przepisów tych wynika, że Beskidzkie Stowarzyszenie Brydża Sportowego ma status związku sportowego przewidzianego w art. 6 ustawy o sporcie, w związku z czym w przedmiocie jego działalności ma zastosowanie art. 15 zzzc cytowanej wyżej ustawy  o szczególnych rozwiązaniach ...

Tak więc w przypadku upływu kadencji władz BSBS ( w tym Zarządu) w okresie do dnia 30 czerwca 2021 r, kadencja ta ulega przedłużeniu, ale na czas  nie dłuższy niż do 30 września 2021 r. 


 

Dane Stowarzysznia

Doliny Miętusiej 8/11
43-316 Bielsko - Biała
KRS: 0000102989
REGON 072314917
NIP: 5471898664

Numer konta

PKOBP Oddział 1 w Bielsku-Białej ul.11 Listopada 15, 43-300 Bielsko-Biała 08 1020 1390 0000 6802 0634 9247

Kontakt

Adrian Bakalarz
e-mail: bakadrian@interia.pl