Wyniki turnieju z dnia 04.06.2018r.

m-ce para wk okręg klub wynik % PKL
1 8 Kazimierz Gawron       62.30 20
Zdzisław Pędziałek 1.5 SL DINOZAURY PZ4/9
2 16 Jerzy Miś 5.0 SL Drugi Sort Bielsko-Biała 60.43 16
Krzysztof Gacek 3.0
3 6 Piotr Kamiński 5.0 SL Łukasz Andrychów 58.22 11
Łukasz Stworzewicz 2.0

 

Rozkład turniejów w czerwcu 2018r.

4 czerwca Pajączek - maksy,

11 czerwca Barometr cav. uśr. 9 x 3 rozdania,

18 czerwca GP BSBS 10 x 3 rozdania - maksy,

25 czerwca Pajączek - maksy.

Turniej o Puchar Prezesa Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Kilka cennych informacji w sprawie turnieju.

1. Turniej odbędzie się 9 czerwca o godzinie 10.00 w Hotelu Beskicy Park przy ulicy Armii Krajowej 316.

2. Turniej rozegrany w systemie trzech sesji po 10 rozdań.

3. Na sali gry przewidziany drobny poczęstunek dla uczestników.

4. Dodatkowe puchary dla najlepszej pary z UIIIW.

5. Po zakończeniu Prezes zaprasza na Festyn Rodzinny na Osiedle Karpackie gdzie czekają kolejne atrakcje.

6. Wpisowe do turnieju 20 zł. Ulgowe 15 zł. Członkowie UIIIW i młodzież 10 zł.

7. Sędzia główny: Ryszard Łazikiewicz

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy...

Wyniki turnieju z dnia 28.05.2018r.

TURNIEJ LOKALNY

 

miejsce numer   WK okręg PZBS   WYNIK PKL
1 6 Bogusław Mojżesz
Jerzy Skwark
5.0
13.0
SL
SL
03374
03497
 
S
50.51 19
2 4 Wiesław Puchała
Józef Sordyl
5.0
5.0
SL
SL
07443
13138
S
N
44.32 15
3 9 Maciej Zarębski
Piotr Kamiński
4.0
5.0
SL
SL
03619
10616
 
S
41.65 12

 

Walne Zebranie BSBS

 

  Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego zwołuje na podstawie paragrafu 17 pkt 1 i 2 statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się 9.06.2018  o godz 9:00 w Hotelu Beskidy Park przy al. Armii Krajowej 316 w Bielsku-Białej.

W przypadku braku quorum, wyznacza się drugi termin zebrania na godzinę 9:15, w tym samym dniu i tym samym miejscu.

Na podstawie paragrafu 22 statutu, zebranie w drugim termnie odbędzie się bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

2.      Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Stowarzyszenia oraz protokolanta.  

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4.      Przyjęcie porządku obrad.

5.      Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres od dnia 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

6.      Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od dnia 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

7.      Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres od dnia 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,

2)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,

3)      zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.,

4)      udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.  na wniosek Komisji Rewizyjnej.


8.      Wolne wnioski.

Zamknięcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia

 

 

Po walnym Zebraniu o godz 10:00 zapraszamy na Turniej o Puchar Prezesa Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Podkategorie

Dane Stowarzysznia

Aleja Armi Krajowej 316
43-309 Bielsko - Biała
KRS: 0000102989
REGON 072314917
NIP: 5471898664

Numer konta

PKOBP Oddział 1 w Bielsku-Białej ul.11 Listopada 15, 43-300 Bielsko-Biała 51 1020 1390 0000 6702 0111 4305

Kontakt

Adrian Bakalarz
e-mail: bakadrian@interia.pl