Walne zebranie BSBS i turniej

 

Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 1.06.2019 o godzinie 9:00 w klubie osiedlowym Karpatek przy ul. Matusiaka 3 w Bielsku-Białej.

W przypadku braku kworum, zebranie odbędzie się w tym samym miejscu w drugim terminie o godzinie 9:15, bez względu na frekwencję.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

2.      Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Stowarzyszenia oraz protokolanta.  

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4.      Przyjęcie porządku obrad.

5.      Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres od dnia 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

6.      Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od dnia 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

7.      Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres od dnia 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,

2)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,

3)      zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,

4)   udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  na wniosek Komisji Rewizyjnej,.

 

8.      Zamknięcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

 

 

Po zebraniu o godzinie 10:00 odbędzie się turniej o Puchar Prezesa KSM.

 

Zapraszamy.

 

 

Dane Stowarzysznia

Aleja Armii Krajowej 316
43-309 Bielsko - Biała
KRS: 0000102989
REGON 072314917
NIP: 5471898664

Numer konta

PKOBP Oddział 1 w Bielsku-Białej ul.11 Listopada 15, 43-300 Bielsko-Biała 08 1020 1390 0000 6802 0634 9247

Kontakt

Adrian Bakalarz
e-mail: bakadrian@interia.pl