Walne Zgromadzenie BSBS i Turniej z okazji 40sto lecia Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego zwołuje na podstawie paragrafu 17 pkt 1 i 2 statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia Zebranie odbędzie się 11.09.2021 o godz 9:00 w Klubie Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul.Matusiaka 3 w Bielsku-Białej. W przypadku braku quorum, wyznacza się drugi termin zebrania na godzinę 9:15, w tym samym dniu i tym samym miejscu. Na podstawie paragrafu 22 statutu, zebranie w drugim terminie odbędzie się bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Stowarzyszenia oraz protokolanta.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres od dnia 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r. oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od dnia 1.01.2019 r. do 31.12.2020r.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres od dnia 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r.,

c) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2020r.,

d) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) wybór Zarządu Stowarzyszenia,

f) wybór Komisji Rewizyjnej 8. Wolne wnioski. Zamknięcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Po Zebraniu zapraszamy na turniej z okazji 40 lecia Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla 3 najlepszych par puchary.

Turniej rozpocznie się zaraz po Walnym Zebraniu Stowarzysznia około godziny 10.00

Dane Stowarzysznia

Doliny Miętusiej 8/11
43-316 Bielsko - Biała
KRS: 0000102989
REGON 072314917
NIP: 5471898664

Numer konta

PKOBP Oddział 1 w Bielsku-Białej ul.11 Listopada 15, 43-300 Bielsko-Biała 08 1020 1390 0000 6802 0634 9247

Kontakt

Adrian Bakalarz
e-mail: bakadrian@interia.pl