Zebranie Zarządu

W dniu 21.12.2023 o godz. 9.00 odbył się Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego.

Obecni: Jerzy Skwark, Jan Pustelnik, Maria Kobyniewicz, Adrian Bakalarz

Program zebrania:

 1. Składki do BSBS na rok 2024.
 2. Turniej Sylwestrowo – Noworoczny.
 3. Cykl turniejów GP BSBS na rok 2024.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Ad 1.

a)     Zarząd zatwierdził składkę członkowską na rok 2024 w wysokości 70 zł. Wszyscy członkowie Zarządu głosowali za.

b)    Zarząd zatwierdził składki do piątkowych turniejów na pierwsze półrocze 2024 r. Wszyscy członkowie Zarządu głosowali za.

 • Składka normalna - 25 zł
 • Członkowie BSBS z opłaconą składką na rok 2024 – 20zł
 • Członkowie BSBS z opłaconą składką na rok 2024 i przysługującą zniżką (senior, senior 66+, nestor) – 15 zł
 • Członkowie UTW do czasu trwania umowy ze Stowarzyszeniem – 10 zł
 • Młodzież - 5 zł

 

Ad 2.

a)     Zarząd zatwierdził organizację Turnieju Sylwestrowo – Noworocznego na dzień 06.01.2024 r. (sobota) o godzinie 10.00. Zagramy 4 x 10 rozdań z przerwą na drobny poczęstunek. Będzie to pierwszy turniej z cyklu GP BSBS na sezon 2024. Wszyscy członkowie Zarządu głosowali za.

b)    Zarząd zatwierdził wpisowe do turnieju. Wszyscy członkowie głosowali za.

 • Opłata normalna – 40 zł
 • Członkowie BSBS – 30 zł
 • Młodzież – 10 zł

 

Ad 3.

a)     Zarząd zatwierdził regulamin cyklu turniejów GP BSBS na sezon 2024. Wszyscy członkowie głosowali za.

b)    Regulamin cyklu pojawi się na stronie w najbliższych dniach.

c)     Do klasyfikacji długofalowej cyklu będzie zaliczanych 8 turniejów lokalnych z 10. Do czerwca turnieje te będą odbywać się o godz. 17.00 w trzecie piątki miesiąca. Dodatkowo do długiej fali będą doliczane 2 z 4 turniejów specjalnych.

 • Turniej Sylwestrowo – Noworoczny
 • Turniej o Puchar Prezesa KSM
 • Turniej z okazji 25-lecia BSBS
 • Turniej memoriałowy

Ad 4.

a)     Rozmawiano o terminach złożenia do UM grantów na rok 2024.

b)    Poruszono temat poszukiwania sędziego, który mógłby zastępować Adriana Bakalarza w trakcie jego nieobecności.

c)     Na koniec Prezes Jerzy Skwark złożył wszystkim obecnym życzenia Świąteczno – Noworoczne i zamknął zebranie.

 

                                                                W imieniu Zarządu

                                                                    protokołował

                                                                   Adrian Bakalarz

Dane Stowarzysznia

Doliny Miętusiej 8/11
43-316 Bielsko - Biała
KRS: 0000102989
REGON 072314917
NIP: 5471898664

Numer konta

PKOBP Oddział 1 w Bielsku-Białej ul.11 Listopada 15, 43-300 Bielsko-Biała 08 1020 1390 0000 6802 0634 9247

Kontakt

Adrian Bakalarz
e-mail: bakadrian@interia.pl